Polityka prywatności

Materiały dostępne na stronie nie mogą być kopiowane, zwielokrotniane, wprowadzane do obrotu, ponownie publikowane, ściągane, zamieszczane ani transmitowane w żaden sposób bez uprzedniej zgody Pana Karola Huszała. Korzystając ze Strony lub dostępu do niej użytkownik nie nabywa do niej tytułu prawnego ani praw własności intelektualnej; wszelkie prawa własności i inne prawa do strony i wszelkich jej aspektów pozostają własnością Huszał International Websites Karol Huszał. Materiały zawarte na niniejszej stronie są udostępniane wyłącznie w celach zgodnych z prawem.

Huszał International Websites Karol Huszał nie będzie w żadnych okolicznościach ponosić odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód powstałych w związku z lub na skutek korzystania jakikolwiek materiałów zawartych na niniejszej stronie lub spowodowanych wirusem komputerowym lub awarią łącza. Materiały zawarte na niniejszej stronie są udostępniane bez żadnej gwarancji. HI-Websites nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu niedbalstwa ani wszelkich wyraźnych lub dorozumianych zapewnień.

HI-Websites nie gwarantuje, że funkcje zawarte na stronie będą działać bez zakłóceń lub błędów, że treść strony będzie prawidłowa, ścisła i wiarygodna, ani że niniejsza strona lub serwer, za pośrednictwem którego jest ona udostępniana są wolne od wirusów lub innych czynników szkodliwych. Pełne koszty niezbędnego serwisu, naprawy lub korekty ponosi użytkownik (nie zaś Karol Huszał).